OM OSS – Socionomkompetens i Sverige

Socionomkompetens i Sverige är ett bemanningsföretag som erbjuder kvalitativa konsulttjänster inom socialt arbete. Vårt arbete präglas av stort engagemang baserat på kunskap, kvalité och respekt. Vår drivkraft är att kunna göra en positiv skillnad för det sociala arbetet. Både gentemot de målgrupper som är i behov av samhällets stöd och våra uppdragsgivare. För att möjliggöra detta har vi byggt upp ett team av erfarna socionomer som behärskar alla delar av socialtjänsten.

För oss är det viktigt att våra medarbetare och konsulter har högt förtroende hos våra uppdragsgivare. Vi är övertygade om att inflytande och delaktighet lägger en god grund för respekt och ansvarstagande. Det är därför viktigt att varje medarbetare är delaktig i arbetet och förstår uppdragsgivarens behov.

Vår verksamhet ska genomsyras av att alla människor är lika mycket värda. Vi vill främja likabehandling, motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Socionomkompetens i Sverige

Dilovan Bahram

Grundare/VD

Dilovan Bahram är auktoriserad socionom och har många års erfarenhet av barn och ungdomsutredningar inom socialtjänsten och även jobbat med försörjningsstöd. Hon har arbetat behandlande som MST – terapeut och som samordnare på socialjouren i Stockholms Stad med ensamkommande barn.

Vidare har Dilovan spetskompetens inom hedersvåld och arbetat som kurator på Origo, som är ett myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. I uppdraget som kurator har Dilovan gett konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom socialtjänst, polis och landsting samt råd och stöd till ungdomar.

Dessutom har hon föreläst om hedersproblematik för skolungdomar och yrkesverksamma. Dilovan är utbildad inom BBIC och Signs of Safety, Multi systemisk Terapi, Savry, MI och ADAD och hedersrelaterat förtryck och våld. Hon är också flerspråkig och förutom svenska talar hon engelska, kurdiska och turkiska.

© Copyright - SOCIONOMKOMPETENS.
"A placerat mauris placerat et penatibus porta aliquet sed dapibus, pulvinar urna cum aliquet arcu lectus sed tortor aliquet sed dapibus."
John Doe, Astronomer
Bubble Company Inc. © 2011-2014
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
Att arbeta som konsult
SocionomKompetens i Sverige är det självklara valet för dig som vill arbeta som konsult inom socialt arbete. Vi arbetar aktivt med att hitta uppdrag som tar tillvara på och utvecklar din kompetens. Vårt mål är att skapa en bra balans för dig där du känner dig trygg samtidigt som du utvecklas genom nya utmaningar.
Som konsult arbetar du med det du är utbildad för och slipper organisationsfrågor och möten som många gånger är ofta förekommande i en kommun. Vi anser att det är viktigt att du kan fokusera på uppdraget som socionom så att våra uppdragsgivare skall få utbyte av din kompetens fullt ut. Dessutom samlar du på dig erfarenhet från olika kommuner vilket gör du lär dig bemästra olika arbetssätt.

Uppdrag


Uppdragen sträcker sig vanligtvis 2-4 månader och vi kommer under denna tid att kontinuerligt följa arbetet tillsammans med ansvarig chef hos uppdragsgivaren.
Vi söker erfarna socionomer som kan åta sig uppdrag inom följande områden:
• Utredning Barn och Ungdom
• Familjerätt
• Familjevård
• Försörjningsstöd
• Ensamkommande barn
• Vuxen
• Chefsuppdrag
• Socialpsykiatri
• LSS
Vi erbjuder en hög och konkurrenskraftig lön och tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Vi har också bra förmåner i form av pensionsavsättningar och olika typer av försäkringar. Vill du hellre starta eget, men tycker det är jobbigt att leta uppdrag? Då erbjuder vi möjligheten att fakturera genom oss. Genom vårt breda kontaktnät kan du lätt komma ut på marknaden.

För att du ska kunna fokusera på att göra det du är bra på, att verka som socionom, ser vi till att hjälpa dig med allt runt omkring. Vi arbetar för att hitta de bästa uppdragen till dig där du kan göra ett gott arbete, vi förbereder dig genom att förse dig med all den information du behöver i samband med ditt uppdrag och hjälper till med praktiska saker som till exempel resor och boende.
Vi vet hur viktig det är att trivas och känna sig trygg på arbetsplatsen för att kunna göra ett bra arbete. Socionomkompetens i Sverige arbetar aktivt för att de anställda ska ha en trygg bas i företaget med kollegor och handledare. Vi gör gemensamma aktiviteter för att stärka gruppen. När du som konsult sedan sitter ute på andra arbetsplatser ser vi till att finnas som uppbackning och bollplank, du har alltid en handledare som du kan diskutera dina uppdrag med och som kan hjälpa till vid behov.
Löner och Förmåner
Rätt stöd och handledning
Gemenskap